Apie mus

Iš kur aš žinau, kad esu gyvas?

Ne dėl to, kad šypsausi, nes šypsosi ir žaislai. Ne dėl to, kad kvėpuoju, nes ir medžiai kvėpuoja.
O todėl, kad judu, nes tik judesys aktyvuoja milijonus mažyčių ląstelių. Išmok. Norėk būti sveikas!!!


Visada gerai nusiteikusi mūsų komanda padės Jums tinkamai ir taisyklingai sportuoti, visada Jus pastebės ir patars. Dėmesio užteks kiekvienam. Norintiems atsipalaiduoti po treniruotės, dienos ar savaitės darbų turime puikiai įrengtą SPA zoną. Ten rasite sauną, garinę pirtį, baseiną, druskų-poilsio kambarį, masažo paslaugas ir galėsite mėgautis arbata bei malonia muzika.

Ateik!!! Niekada, negailėk laiko sau. Leisime laiką sportuodami, diskutuodami drauge. Mes galime judėti į ,,priekį‘‘ nestovėti vietoje.

Sport&Spa Jums siūlo:

    Treniruoklių salę
    Individualias  treniruotes bei mankštas
    Patogius ir jaukius persirengimo kambarius
    Jaukią SPA zoną (pirtys, baseinas,druskų- poilsio kambarys)
    Masažo paslaugas
   

Rūpinkis savimi, daryk tai dabar !


Sporto
ir sveikatingumo centro „Sport
&Spa” teikiamų
paslaugų naudojimosi

taisyklės– sutartis

I.BENDROJI DALIS

A.Žiurlienės I.Į., įmonės kodas 302562998, PVM mokėtojo kodas LT100005910610, adresas Savanorių g. 37, Dembava, Panevėžio raj. (toliau- Sporto klubas) taisyklės (toliau- Taisyklės) yra privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi Sporto klubo paslaugomis. Visa reikalinga informacija yra teikiama Sporto klubo administracijoje ir internetinėje svetainėje www.sportspa.lt. Visi asmenys norintys, naudotis Sporto klubo paslaugomis (toliau- Lankytojas), privalo susipažinti su taisyklėmis ir patvirtinti tai savo parašu. Pradėti naudotis Sporto klubo paslaugomis leidžiama tik Sporto klubo lankytojui atidžiai susipažinus su Taisyklėmis. Prieš įsigydamas vardinę kliento kortelę (abonementą) lankytojas privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka. Už nepilnamečius lankytojus nuo 16 metų – kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) pasirašo ir pats nepilnametis. Nepilnamečių lankytojų tėvai (globėjai, rūpintojai) patvirtina parašu faktą, kad nepilnamečio lankytojo sveikatos būklė leidžia jam naudotis Sporto klubo paslaugomis, nepilnametis lankytojas pilnai susipažino su Taisyklėmis, jų laikysis, taip pat užtikrina nepilnamečio lankytojo Sporto klubui bei tretiesiems asmenims padarytos žalos atlyginimą LR teisės aktų nustatyta tvarka ir atsako už jo elgesį Sporto klube bei bet kokį jo sveikatos sutrikimą.


  • Naudotis sporto klubo paslaugomis lankytojai gali tik sumokėję mokestį už vienkartinį apsilankymą Sporto klube arba įsigiję kliento kortelę (abonementą), o įmonių atstovai – atsižvelgiant į sudarytų sutarčių sąlygas. Įmonių atstovai, lankantys sporto klubą pagal ilgalaikes sutartis gali būti neįleisti į sporto klubo patalpas, jei įmonė nebus tinkamai atsiskaičiusi pagal sutartį. Lankytojams susimokėjus už paslaugas, bet dėl savo kaltės jomis nepasinaudojus, sumokėti pinigai negrąžinami.

  • Sporto klubas suteikia lankytojams galimybę naudotis jo teikiamomis paslaugomis, tačiau nevertina šių paslaugų įtakos konkretaus lankytojo sveikatai, taip pat negarantuoja jų teigiamo poveikio. Lankytojas, prieš pradėdamas naudotis Sporto klubo teikiamomis paslaugomis, privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė leidžia jam lankyti Sporto klubą bei naudotis jo teikiamomis konkrečiomis paslaugomis. Lankytojas, prieš pasirinkdamas konkrečias Sporto klubo paslaugas, visų pirma turi atsižvelgti į savo sveikatos būklę ir šių paslaugų galimą poveikį jai. Lankytojui, prieš pradedant naudotis Sporto klubo teikiamomis paslaugomis, rekomenduojama pasitikrinti sveikatos būklę bei pasitarti su gydytoju. Neigiamos pasekmės, susijusios su šios rekomendacijos nevykdymu, tenka lankytojui. Sporto klubo darbuotojams paprašius, lankytojas privalo pateikti gydytojo pažymą, apie savo sveikatos būklę. Lankytojas pilnai atsako už savo sveikatos būklės tinkamumą naudotis Sporto klubo teikiamomis paslaugomis bei pateiktų duomenų apie savo sveikatos būklę teisingumą. Visa atsakomybė, dėl lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Sporto klube, tenka lankytojui. Sporto klubas neatlygina lankytojui dėl jo teikiamų paslaugų lankytojo sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos.

  • Sporto klubas klientų asmens duomenis tvarko Sporto klubo paslaugų teikimo sutarties sudarymo tikslu. Klientų apskaitos programos pildymui: vardas, pavardė, telefonas arba elektroninio pašto adresas. Sporto klubo taisyklių- sutarties pasirašymui: vardas, pavardė, parašas ir žodis sutinku arba nesutinku rinkodaros tikslais. PVM sąskaitos-faktūros išrašymui: vardas, pavardė, asmens kodas, gyv. vietos adresas. Taisyklės- sutartis nuo pasirašymo datos galioja 1 metai, po vienerių metų sutartis baigia galioti, tik kliento prašymu atnaujinama. Asmens duomenys Sporto klube saugomi ne ilgiau 2 metus sporto paslaugų programai. Rinkodaros tikslais naudojami duomenys: telefono numeris arba elektroninio pašto adresas, ne ilgiau kaip 1 metus nuo taisyklių- sutarties pasirašymo dienos. Foto nuotrauka tvarkoma kliento identifikavimo tikslu, klientas turi teisę rinktis, ar foto nuotrauka, ar kiekvieno apsilankymo metu pateikti savo asmens dokumentą su nuotrauka tuo metu dirbančiai registratūros darbuotojai.

  • Sporto klubas neteikia daiktų apsaugos paslaugų, tik sudaro galimybę palikti atsineštus daiktus nustatytose vietose. Asmeninius daiktus lankytojai palieka Sporto klubo rūbinėje ir persirengimo spintelėse, kurias, palikus daiktus, privalu užrakinti. Lankytojams rekomenduojama į Sporto klubą nesinešti brangių ir vertingų daiktų. Lankytojas apie savo daiktų dingimą ar sugadinimą privalo nedelsiant informuoti administraciją. Sporto klubas neatsako už lankytojų asmeninių daiktų praradimą ir/ar sugadinimą. Lankytojo Sporto klube palikti daiktai saugomi 10 dienų. Lankytojai privalo saugoti raktus nuo persirengimo spintelės, taip pat Sporto klubo išsinuomotus rankšluostį ar chalatą kuriuos nesugadintus privalo grąžinti prieš išeidamas iš Sporto klubo. Vienkartinis mokestis už pamestą ar sugadintą  persirengimo spintelės raktą – 3 €, prarastą ar sugadintą rankšluostį - 6 € ,prarastą ar sugadintą chalatą – 12 € .Neatsiskaičius už pamestus /sugadintus daiktus, Lankytojo abonementas tampa negaliojančiu.

  • Kliento kortelė išduodama lankytojui ,norinčiam reguliariai lankyti Sporto klubą, kuriame nurodomi reikalingi lankytojo asmens duomenys. Kliento kortelė yra pateikiama atvykus į Sporto klubą. Praradus kliento kortelę ,būtina informuoti Sporto klubo administraciją. Mokestis už kliento kortelę – 1,5 €, kliento kortelės dublikato išdavimą – 3 €.

  • Lankytojai privalo pradėti lankyti Sporto klubą (aktyvuoti kliento kortelę) ne vėliau kaip per 10 dienų , po apmokėjimo už ją. Lankytojui per nurodytą terminą nepradėjus lankyti Sporto klubo , kliento kortelė yra aktyvuojama automatiškai bei pradedamas skaičiuoti jos galiojimo terminas ,atitinkantis kliento kortelės tipą. Pinigai už nepanaudotą Abonementą negražinami. Kliento noru nutraukus abonementą nepraėjus naudojimosi paslaugomis terminui ,sumokėti netesybas už kiekvieną  abonementą ,kuriam  nepasibaigęs naudojimosi terminas. Netesybų dydis skaičiuojamas po 100%už kiekvieną mėnesį nuo abonemento nutraukimo dienos iki naudojimosi sporto  paslaugomis termino pabaigos.

  • Lankytojai ,įsigiję dieninių apsilankymų klientų kortelės iki 12 val. (I-V), Sporto klubo patalpas privalo palikti iki 12 val.,o vakarinių apsilankymų nuo 16 val. (I-V) ,Sporto klubo patalpas privalo palikti iki 21 val. Sporto centro darbo laikas yra : I-V nuo 9val. iki 12val. ir nuo 16 val. iki 21 val.  Atsižvelgdamas į poilsio ir švenčių dienas Sporto klubas turi teisę keisti Sporto klubo  darbo laiką ,iš anksto , ne vėliau kaip prieš 3(tris) kalendorines dienas , informuojant lankytojus Sporto klubo administracijos skelbimų lentoje ir sporto klubo internetiniame puslapyje. Vasaros sezono metu sporto ir sveikatingumo centras savaitgaliais nedirbs.

  • Apsilankymo Sporto klube trukmė yra 3val. Lankytojas , viršijęs savo abonemento laiką , privalo administracijoje sumokėti papildomą 1€  mokestį už kiekvieną papildomai viršytą 10min. .Lankytojams , įsigijusiems  kliento kortelę (abonementą) ,pinigai negražinami , išskyrus atvejus , kai lankytojas dėl Sporto klubo kaltės negalėjo naudotis Sporto klubo paslaugomis. Šiuo atveju lankytojui grąžinama iš anksto už kliento kortelę sumokėtos įmokos dalis , proporcinga laikotarpiui , kuomet lankytojas negalėjo pasinaudoti Sporto klubo paslaugomis . Kliento kortelės galiojimo gali būti sustabdomas šiose taisyklėse nustatyta tvarka: 

3mėn. gali būti stabdomas 1 kartą ne ilgiau kaip 7 dienos ( dėl ligos);

6mėn. gali būti stabdomas 1 kartą ne ilgiau kaip 14 dienų (dėl ligos ar asmeninių priežasčių);

12mėn. gali būti stabdomas ne ilgiau 2 kartus ne ilgiau kaip 14 dienų ( dėl ligos ar asmeninių priežasčių);

Septynias dienas per metus Sporto klubas gali būti uždarytas dėl atliekamų profilaktikos darbų.

      P.S. Abonemento sustabdymo atšaukti negalima.

  •  Siekiant nepažeisti mūsų darbuotojų ir mūsų klientų  asmens teisių, apsaugoti jų garbę ir orumą užsirašinėti, fotografuoti, filmuoti, naudoti garso ir vaizdo įrašymo priemones mūsų sporto ir sveikatingumo centro "SportSpa" patalpose ar jo teritorijoje griežtai draudžiama !

Sporto klubo lankytojo įsipareigojimai:

1. Atsakingai ir rūpestingai naudotis Sporto klubo teikiamomis paslaugomis, imtis visų įmanomų  priemonių, kad galima būtų išvengti savo bei kitų Sporto klubo lankytojų bei darbuotojų sveikatos ir turto žalos;

2.Būti blaiviam ir neapsvaigusiam nuo psichiką veikiančių  medžiagų (narkotikų ,vaistų ,kitų svaigiųjų medžiagų). Administracija turi teisę neįleisti nesilaikančio šio reikalavimo lankytojo į Sporto klubą;

3.Nedelsiant informuoti Sporto klubo darbuotojus apie savo ar kitų lankytojų pablogėjusia sveikatą ar traumą, patirtą naudojantis Sporto klubo paslaugomis;

4. Fotografuoti, filmuoti, naudoti garso ir vaizdo įrašymo priemones galima tik turint Sporto klubo vadovybės leidimą;

5.Atskirose  Sporto klubo zonose ( vandens, pirčių, treniruoklių ir sporto salėse ir kt. ) dėvėti tik toms patalpoms skirtą švarią bei tvarkingą aprangą ( vandens zonoje – maudymosi aprangą sporto  salėse – sportinę aprangą). Avalynę lankytojai privalo pasikeisti Sporto klubo laukiamajame ir palikti ją ten esančioje rūbinėje;

6.Prieš naudojantis Sporto klubo įranga ir inventoriumi, susipažinti su Sporto klubo inventoriaus ar įrangos nurodytomis naudojimosi taisyklėmis, esant bet kokiems neaiškumams, kreiptis į atsakingus Sporto klubo  darbuotojus dėl reikalingos informacijos suteikimo;

7.  Naudotis Sporto  klubo įranga ir inventoriumi tik pagal tiesioginę jų paskirtį, šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis, numatytais būdais ir tvarka;

8. Nesinaudoti laikinai sugedusia įranga bei inventoriumi, apie tai informuoti Sporto klubo atsakingus darbuotojus, taip pat kreiptis į juos esant bet kokioms abejonėms dėl įrangos ar kito inventoriaus būklės tinkamumo;

9. Laikytis atsakingų darbuotojų  nurodymų ir rekomendacijų ,dėl Sporto klubo įrangos ir inventoriaus eksplotavimo ir naudojimosi, taipogi asmeninio pobūdžio treniruočių;

10.Gaiviuosius gėrimus, vandenį nupirktus sporto klube įsinešti į vandens ir pirčių zoną tik nedūžtančiuose induose, draudžiama įsinešti bei vartoti savus maisto produktus ir alkoholinius gėrimus;

11.Netrukdyti kitiems lankytojams naudotis Sporto klubo paslaugomis;

12.Treniruoklių, sporto salių ar baseino ir pirčių treneriams ( instruktoriams ) kilus dėl netinkamos sporto  užsiėmimams lankytojo sveikatos būklės, lankytojas privalo nutraukti treniruotę ir pasikonsultuoti su gydytoju bei pateikti sportuoti leidžiančią sveikatos pažymą.

13.Sporto klubas turi teisę atsisakyti teikti arba nedelsiant nutraukti teikiamas paslaugas asmenims, pažeidusiems šias Taisykles, taip pat kitiems nepageidaujantiems asmenims, kurių elgesys kelią grėsmę Sporto klubo lankytojų interesams ir/ar nesuderinamas Su Sporto klubo veiklos koncepcija. Sporto klubo atsakingi darbuotojai turi teisę pareikalauti lankytojų, pažeidusių šias taisykles, nutraukti naudojimąsi Sporto klubo teikiamomis paslaugomis bei palikti Sporto klubo patalpas.

14.Lankytojams nesilaikant šių Taisyklių Sporto klubas turi teisę nutraukti lankytojo kliento kortelės galiojimą, ir neįleisti lankytojo į Sporto klubą.

15.Naudojantis persirengimų kambariuose esančiais dušais draudžiama atlikti asmens higienos procedūras.

 

II. PAPILDOMOS TAISYKLĖS TRENIRUOKLIŲ SALĖJE

Prieš naudojantis treniruokliu, būtina susipažinti su Sporto klubo patalpose iškabintomis arba ant treniruoklio nurodytomis taisyklėmis , pasikonsultuoti su treniruoklių salėje esančiu treneriu (instruktoriumi) dėl naudojimosi tvarkos bei teisingai atliekamo pratimo.

Prieš atliekant pratimus ant treniruoklio būtina pasitiesti rankšluostį. Atliktus pratimus treniruokliai turi būti palikti tvarkingi , tinkamai naudotis kitiems lankytojams ,treniruoklių priedai , kita treniruoklių sales įranga, svarmenys turi būti sudėti į jiems skirtas vietas.

Pertraukomis tarp pratimų negalima sėdėti ar kitaip trukdyti juo naudotis kitam lankytojui.

Apie treniruoklių ar kitos treniruoklių sales įrangos gedimus būtina iš anksto informuoti trenerį(instruktorių).

Po treniruotės treniruoklių salėje , prieš einant į vandens ir pirčių zona būtina nusiprausti duše.

 

Treniruoklių salėje draudžiama:

1.Naudotis laikinai sugedusiais treniruokliais ar kita treniruoklių sales įranga.

2.Sportuoti treniruoklių salėje asmenims , nesulaukusiems 16 metų amžiaus.

3.Mėtyti štangų skridinius ir svarmenis.

4.Dėvėti  šioms patalpoms neskirtą bei netvarkingą avalynę ir aprangą.

5. Vaikams salėje būti draudžiama.

6. Draudžiama sportuoti basomis ,avėti futbolo batelius. Nerekomenduojama avėti batelių plokščiais ir plonais padais.

7. Treniruoklių salėje keliant didelius svarmenis būtina pasikviesti  į pagalba antrą asmenį (trenerį ,draugą).

 

III. PAPILDOMOS TAISYKLĖS SPORTO SALĖJE

Sporto salės užsiėmimų tvarkaraščiai skelbiami Sporto klubo registratūroje. Apie užsiėmimų tvarkaraščių pasikeitimus lankytojai informuojami Sporto klubo administracijoje arba informaciniais pranešimais Sporto klubo lentoje , taip pat internetiniame puslapyje.

Užsiėmimų rūšį lankytojas renkasi pagal savo pomėgius ir sveikatos būklę. Lankytojai nesulaukę 16 metų amžiaus ,gali lankytis tik tuose užsiėmimuose , kuriuos jiems parenka užsiėmimų instruktoriai ,atsižvelgiant į lankytojo pateiktą bei užsiėmimo poveikį sveikatai.

Lankytojams rekomenduojama nevėluoti i užsiėmimus ,kadangi treneriams suteikta  teisė neįleisti į užsiėmimus pavėlavusiųjų.

Draudžiama dėvėti šioms patalpoms neskirtą arba nešvaria , netvarkingą , dažančiais padais avalynę ir aprangą.

Po treniruotės sporto salėje , prieš einant  į vandenį ir pirčių zoną , rekomenduojame nusiprausti duše.

 

IV. PAPILDOMOS TAISYKLĖS VANDENS IR PIRČIŲ ZONOJE (SPA)

Lankytojai vandens zonoje turi avėti šlepetes su neslidžiu padu. Įeinant į pirtis ( išskyrus garinę pirtį), šlepetės paliekamos už pirčių durų. Sėdint ar gulint pirtyje ( išskyrus garinę pirtį), privalu pasikloti atsineštą rankšluostį taip kad prakaitas susigertų i rankšluostį , o ne ant medinių gultų.

Prieš naudojimąsi vandens zona , t.y. baseinu ir pirtimis , bei jomis pasinaudojus , būtina nusiprausti duše.

Baseino gylis yra 1,4m., todėl būti baseine leidžiama tik mokantiems plaukti.

Įlipti ir išlipti iš baseino galima tik specialiomis tam skirtomis kopėtėlėmis.

Naudojantis pirtimis, būtina pasitiesti rankšluostį ( išskyrus garinę pirtį).

 

Vandens zonoje ir pirtyse draudžiama:

1.Šokinėti į baseiną , stumdytis, bėgioti ,trukdyti naudotis vandens zonos ir pirčių paslaugomis kitiems lankytojams.

2.Neklausyti administratoriaus ir/ar kitų atsakingų Sporto klubo darbuotojų nurodymų.

3.Įsinešti savo alkoholinius gėrimus ir bet kokius maisto produktus.

4.Pilti ant pirčių kaitinimo elementų atsineštą skystį.

5.Įsinešti vantas ir jomis naudotis.

6.Liestis prie pirčių maitinimo elementų, elgtis neatsargiai.

7. Lankantis pirtyse triukšmauti ar kitaip trikdyti lankytojų ramybę.

8. Lankytis asmenims , sergantiems infekcinėmis , virusinėmis ar kitomis užkrečiamomis ligomis, tai pat asmenims ,turintiems atvirų žaizdų ir kitų sveikatos sutrikimų ,keliantys  pavojų paties asmens ar kitų lankytojų sveikatai ir gyvybei.

9.Prausiantis vandens zonoje esančiuose dušuose naudoti  muilus ar šampūnus , bei atlikti asmens higienos procedūras.

Administratorėms  ir /ar kitiems atsakingiems Sporto klubo darbuotojams suteikiama teisė išprašyti iš vandens ir pirčių zonos patalpų nedrausmingus lankytojus ,kurie nesilaiko šių Taisyklių ir Sporto klubo darbuotojų nurodymų. Tokiais atvejais neišnaudotas laikas nekompensuojamas.

 

V. PAPILDOMOS TAISYKLĖS DRUSKŲ-POILSIO KAMBARYJE

 

Prieš atsigulant ant gultų būtina pasitiesti rankšluostį.

Griežtai draudžiama grandyti druskas nuo sienų ir lubų, triukšmauti ar kitaip trikdyti kitų lankytojų ramybę.

Griežtai draudžiama įsinešti savo alkoholinius gėrimus ir bet kokius maisto produktus.

Nepalikti panaudotų arbatos vienkartinių puodelių ir juos išmesti prie įėjimo į šiukšlių dėžę.

Sutinku ir neprieštarauju , kad būtų vykdomas mano vaizdo stebėjimas siekiant užtikrinti saugumą, viešąją tvarką ,apginant mano gyvybę , sveikatą , turtą, ir kitas mano teises bei laisves.

 

Sporto klubo SportSpa administracija linki Jums gero sporto ir malonaus poilsio!